Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

La petjada educativa a Sant Boi

La petjada educativa a Sant Boi Govern obert | Productes d'avaluació - 14/10/2011

És el resultat de la investigació qualitativa i quantitativa duta a terme al nostre municipi per copsar la percepció que té la comunitat educativa sobre la situació i les trajectòries formatives del jovent a Sant Boi, en resposta a una demanda efectuada per part de l’Equip de Govern de l’Ajuntament.

L’estudi que es centra en la població de 16 a 29 anys, vol saber la percepció de la comunitat educativa i les trajectòries formatives del jovent al nostre municipi. Per dur-lo a terme, durant l’any 2010, s’han aplicat tècniques d’investigació social, principalment qualitatives, a diversos segments de la comunitat educativa de la ciutat i s’han complementat amb una enquesta telefònica a un miler de joves d’aquestes edats. L’enquesta avaluava una sèrie de variables sobre la situació sociolaboral en funció del nivell d'instrucció assolit. Els resultats no analitzen la població jove com un sol conjunt, sinó que els segmenta en funció de si acrediten el nivell mínim actualment obligatori (ESO) o no i de si han cursat formació postobligatòria, ja siguin Cicles Formatius, Batxillerat o titulacions universitàries. Una de les conclusions ha sigut observar que els diversos agents de la comunitat educativa no coincideixen sempre en les percepcions que tenen del propi sistema educatiu. En la fase d’anàlisi s’ha detectat l’existència d’una sèrie de riscos, un dels principals és que no compti amb tots els possibles agents, és a dir, amb la implicació d’altres àmbits: el món laboral, les famílies, etc. També es detecta que la responsabilitat directa de l’educació de la ciutadania adulta de demà ha quedat diluïda quant als rols perquè abans ho era de les famílies i dels docents principalment, i ara la trobem delegada en la societat en general, però ningú és, o se sent, del tot responsable que una bona part del jovent no s’engresqui prou amb l’aprenentatge, o pitjor encara, veiem com a normal la consolidació del fracàs escolar, i que no arribi a assolir els coneixements bàsics o que abandoni. Es fa per tant necessari mantenir una xarxa de diàleg a la societat i arribar a acords, compromisos, implicació, i la corresponsabilitat de tothom.


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se