Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

Un primer pas per determinar l'impacte de les polítiques municipals

Un primer pas per determinar l'impacte de les polítiques municipals Govern obert | Anàlisi de Context - 12/10/2015

L'analisi de context endegat en la passada legislatura, es la base per poder determinar fins a quin punt són les polítiques endegades les responsables del canvis detectats. Finalitzada la legislatura 2012-2015 presentem les conclusions formulades en forma de tendència i agrupades per prioritat: assenyalen l'evolució que han tingut determints temes comparant el període 2011-2012 i el període 2013-2014

 

PRIORITAT 1: RECUPERACIÓ DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA, EL COMERÇ I L'OCUPACIÓ


MERCAT LABORAL:

 1. Reducció de l'atur, però no en tots els casos
 2. Increment dels llocs de treball
 3. Increment de les contractacions
 4. Contrast en les condicions laborals dels i les joves: estabilitat i precarietat
 5. Menys joves al mercat laboral
 6. Contrast entre la projecció de la demanda futura d'ocupacions i el perfil de demanda dels serveis públics d'ocupació (OTG)


FORMACIÓ:

 1. Increment de l'opció per la formació professional entre la població activa
 2. A Sant Boi trobem oferta de formació professional amb alt índex d'inserció laboral
 3. A Sant Boi trobem oferta de formació ocupacional coincident amb l'oferta d'activitats econòmiques amb augment en el nombre de contractacions
 4. La relació entre la formació inicial i l'ocupació actual dels treballadors i treballadores actives ha empitjorat


ACTIVITAT ECONÒMICA:

 1. Recuperació de l'activitat econòmica, amb menor moviment (obertura - tancament d'empreses) als polígons
 2. Competitivitat variable en comparació amb els municipis de la zona delta
 3. Factors d'atracció de nova activitat no complementaris (taxa obertura activitat vs incentius)


COMERÇ:

 1. Més iniciatives comercials amb suport de mesures municipals, però amb un balanç final de manteniment del teixit comercial
 2. Canvis de dinàmica en els hàbits de consum de producte fresc a favor de botigues i supermercats
 3. Increment d'establiment supermercats (alimentació + altres productes), amb impacte sobre consum de producte fresc
 4. Més optimització de la cessió de l'espai públic per a activitats de tercers


PRIORITAT 2: COHESIÓ SOCIAL


ÀMBIT SOCIOECONÒMIC:

 1. Menor fracàs escolar, però se segueix reproduint en entorns familiars més vulnerables
 2. Els i les joves sense estudis acreditats segueixen sent més vulnerables en el mercat laboral, encara que tenen més iniciativa a l'hora d'emprendre noves activitats i cercar feina
 3. Tendència general de reducció de l'atur, amb dues excepcions destacades, les persones majors de 45 anys i les persones amb discapacitat
 4. Més incidència dels itineraris específics sobre les persones amb discapacitat, i menys sobre persones majors de 45 anys i persones beneficiàries PIRMI
 5. Menor ús dels mecanismes d'inclusió en la contractació de serveis
 6. Creixent contingent de població sense cobertura de prestacions contributives d'atur ni de subsidi d'atur i demandant d'altres ajuts
 7. Altres efectes de la crisi: més llars sense ingressos i major impacte sobre col•lectius més vulnerables, com persones immigrades

 

INCLUSIÓ:

 1. Capacitat de donar resposta a les persones en situació de dependència, sent la demanda creixent a curt termini (més persones grans, amb alguna discapacitat o limitació d'autonomia, menys recursos, etc.)
 2. L'esport i la cultura són instruments d'inclusió per a diferents col•lectius, però des de perspectives diferents (sensibilització i promoció de l'esport vs oferta específica d'activitats socioculturals per a un o altre grup)
 3. Millora de l'accessibilitat en termes urbanístics i de mobilitat, també des d'una perspectiva d'equilibri territorial
 4. Increment més notable de la demanda potencial d'habitatge (social, adaptat, primer habitatge, ...) que  l'increment d'oferta de lloguer social
 5. Menor percepció de problemes d'incivisme al conjunt de la ciutat (amb excepcions territorials) a la vegada que major preocupació per la seguretat ciutadana (especialment en alguns barris)PRIORITAT 3: QUALITAT DEMOCRÀTICA


 1. Administració més transparent, però amb matisos
 2. Millor opinió sobre els mitjans de comunicació municipals, i creixent ús dels mitjans digitals i xarxes socials
 3. En conjunt,  les principals demandes ciutadanes pels diferents canals s'han mantingut pel que fa a la temàtica, en alguns casos ha canviat el nivell de prioritat.
 4. Menys tramitació electrònica
 5. Menys planificació sectorial i menys avaluació
 6. Relacions: major impuls de convenis amb entitats i menor presència d'agents econòmics als fòrums
 7. Escassa cessió d'espais d'equipaments públics per a l'activitat de tercers


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se