Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

Diagnòstic per al Pla de Ciutat 2015

Diagnòstic per al Pla de Ciutat 2015 Govern obert | Anàlisi de Context - 25/09/2011

L’anàlisi de context per al Pla de Ciutat 2015 és un document de suport per facilitar la comprensió de la realitat sobre la qual l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat centrarà la seva acció. Consisteix en una selecció de les dades més significatives en tres grans apartats, que de forma àgil permetin conèixer les principals estratègies, tant a nivell intern municipal com per part d’altres institucions i agents, que hagin incidit en els tres àmbits que dibuixen les tres prioritats del Pla.

 

L’anàlisi de context es desenvoluparà adaptant a la nostra proposta la metodologia d’avaluació fonamentada en la teoria del programa o sistèmica. Es parteix de la concepció que per fer realitat qualsevol canvi, per implementar un programa o política es fa necessari una estructura com a conjunt de recursos que es posen a disposició de la mateixa, l’habilitació d’uns processos que l’executaran i per últim l’obtenció d’uns resultats o impacte, resultats que no sempre són fruit de la tasca feta ja que a vegades es veuen condicionats pel context en què es desenvolupa la política en qüestió.

Aquesta lògica d’estructura, processos i impacte correspon amb els tres apartats que treballarem: - l’estructura o els recursos i serveis amb què comptem en el futur immediat; - els processos o el conjunt de principals polítiques que han incidit sobre la realitat present; - l’impacte o la caracterització de la realitat sobre la qual s’intervindrà.


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se